Fisk Vikt Fångstdatum
Gädda 21,07 kg 2016, april
Abborre 3 150 gram 1985, mars
Gös 12,53 kg 2014, maj
Lax 28,72 kg 1992, maj
Insjölax 20,4 kg 1997, december
Insjööring 17 kg 1991, oktober
Regnbåge 14,16 kg 2000, maj
Röding 10,83 kg 2007, augusti
Havsöring 15,26 kg 1993, september
Mört 1 726 g 1998, juni

De här rekordfiskarna är registrerade hos Sportfiske- och fiskevårdsförbundet, för att fisken ska vara godkänd som en så kallad storfisk behöver några regler uppfyllas:

  • Du ensam ska ha fått upp fisken, spöet får inte överlämnas till någon annan under fisket
  • Vägningen ska ha gjorts på en av Sportfiskeförbundet godkänd våg
  • Vägningen ska ha gjorts på land, inte i båten
  • Du har fiskat med bara ett spö (inte dragit flera i släp efter båten)
  • Minst ett oberoende vittne närvarande vid vägning
  • Fotobevis där det syns tydligt vilken art fisken har
  • Du ska kunna redogöra för plats och tidpunkt för fångsten
  • Fisken ska ha fångats i svenska vatten, eller på internationellt vatten omkring Sverige utan att angöra hamn i andra länder under fisketuren